1 » Projekty unijne2

Projekty unijne

Firma ECS Piotr Paruszewski zgodnie z umową o numerze RPWP.01.02.00-30-0061/17-00 .
Realizuje program operacyjny: RPWP.00.00.00. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 .
Tytuł projektu: Opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia diagnostycznego do reflektorów samochodowych poprzez przeprowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych.
Przejdź do strony głównej