1 » 2 » WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE OZONU 3

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE OZONU

  • Niebiesko-biały gaz
  • Ma gęstość większą od powietrza
  • Posiada zapach podobny do powietrza po burzy
  • Ozon powstaje w górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, rozpadu cząsteczek O2 pod wpływem światła i dalszego łączenia się ich według schematu: 2O3----> 3O2


 
Przejdź do strony głównej